exposities

1997-SOLO EXPOSITIE AMTEC ART ROTTERDAM

2008-SOLO EXPOSITIE SANQUIN AMSTERDAM

In mijn werk staat vaak de mens centraal. Kwetsbaarheid, machteloosheid en angst raken mij. Machtsmisbruik, dominantie, geweld, onderdrukking, terreur maken mij vooral boos en geven tegelijkertijd een gevoel van onmacht. Deze onmacht probeer ik enigszins te compenseren door de uitwassen te vertalen naar beelden. Beelden beklijven langer dan woorden. In mijn serie Dictators en Slachtoffers staan goed en kwaad lijnrecht tegenover elkaar.